Jos sinulla on kysyttävää, soita (03) 7411 8885
Jos sinulla on kysyttävää, soita (03) 7411 8885
Ostoskori 0

Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö

Noprijuusto.fi-verkkosivuston rekisterinpitäjä on:

OÜ Nopri Talumeierei

Rek. nro: 10851897

Viro, Rõuge vald, Kärinä küla

+3727851050

Henkilötietosuoja

Henkilötiedot ovat tietoja, joita OÜ Nopri Talumeierei kerää palvelun tarjoamiseksi, henkilön tunnistamiseksi, yhteyden ottamiseksi henkilöön palvelun tarjoamista varten, ongelmien ratkaisemiseksi tai mainossisällön lähettämiseksi.

OÜ Nopri Talumeierei ei käsittele Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679 (englanniksi General Data Protection Regulation eli GDPR tai EU Regulation 2016/679) määriteltyjä arkaluonteisia henkilötietoja.

OÜ Nopri Talumeierei on sitoutunut suojaamaan asiakkaiden ja käyttäjien henkilötietoja ja yksityisyyttä. OÜ Nopri Talumeierein toiminta internetissä on kaikkien asiaankuuluvien toimintojen sekä Euroopan unionin vastaavan lainsäädännön ja Viron tasavallan lakien mukaista, mukaan lukien Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679. OÜ Nopri Talumeierei käyttää kaikkia varotoimia (mukaan lukien hallinnolliset, tekniset ja fyysiset toimenpiteet) kerättyjen henkilötietojen suojaamiseksi. Ainoastaan valtuutetut henkilöt pääsevät muuttamaan ja käsittelemään tietoja.

Turvallisuus

Kaikkia OÜ Nopri Talumeierein verkkosivustolla vierailun yhteydessä luovutettuja henkilötietoja käsitellään luottamuksellisina tietoina.

Seuraavassa esitetään OÜ Nopri Talumeierein tietosuojakäytännön periaatteet, jotka käsittelevät henkilötietojen keräämistä, käsittelyä, käyttöä, julkaisemista, siirtämistä, muuttamista, unohtamista ja poistamista.

Näitä periaatteita ei sovelleta oikeushenkilöiden ja muiden yritysten/laitosten tietojen käsittelyyn eikä se kata henkilötietojen käsittelyä verkkosivustoilla/palveluympäristöissä, joihin verkkosivustollamme/palveluympäristöissämme viitataan (ulkoiset linkit).

Yritystä edustava henkilö (palvelun tilaajana) ei ole luonnollinen henkilö, vaan kyseessä on sellaisen oikeushenkilön valtuutettu edustaja, jonka henkilötietojen käsittelyä ei säännellä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679.

 1. Mitä tietoja kerätään?
 • Verkkosivustolla vieraillessaan kävijästä kerätään teknisiä tietoja, jotka eivät ole henkilötietoja.
 • Tekniset tiedot rajoittuvat käytettävän tietokoneen tai tietokoneverkon internetosoitteeseen (IP-osoite), tietokoneen selaimen ja käyttöjärjestelmän ohjelmistoversioon, vierailuajankohtaan (kellonaika, päivämäärä, vuosi) ja -paikkaan. IP-osoitteita ei yhdistetä tietoihin, joiden avulla henkilö voidaan tunnistaa.
 • Verkkosivustoilla käymistä koskevia tietoja kerätään, jotta verkkosivustoja ja palveluympäristöjä voidaan parantaa ja tehdä niistä kävijöille mukavampia.
 • Käytämme edellä mainittujen tietojen keräämiseen automatisoitua työkalua Google Analytics. Jos et halua luovuttaa kyseisiä tietoja itsestäsi, voit milloin tahansa kieltää Google Analyticsiltä tietojesi keräämisen, kuten täällä on kuvattu.
 • Luonnollisilta henkilöiltä kerättäviin tietoihin kuuluvat tarvittaessa tunnistamista varten henkilötunnus ja kommunikointia varten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asuinpaikkakunta ja -maa.
 • Oikeushenkilöiden tietojen käsittelyä varten keräämme rekisteröintinumeron, ALV-tunnisteen, nimen, maan, osoitteen, sähköpostiosoitteen yhteydenottoa ja laskun lähettämistä varten, yritystä edustavien yhteyshenkilöiden nimet ja heidän sähköpostiosoitteensa ja yhteystietonsa.
 • Sähköpostitse lähetettävien markkinointiviestien osalta saatamme kerätä tietoja viestinnästä, kuten siitä, avasitko sähköpostiviestin, mitä linkkejä napsautat, mitä laitteita käytät siihen ja millaiset ovat niiden tekniset ominaisuudet. Kyseiset tiedot tallennetaan kunkin yhteystiedon historiaan.
 • Jos olet OÜ Nopri Talumeierein yhteystietokannassa, voimme käsitellä nimeäsi ja sähköpostiosoitettasi markkinointitarkoituksiin myös sosiaalisessa mediassa ja internetmainonnassa (Facebook, Instagram, Google). Näitä tarkoituksia varten käsittelemme henkilötietojasi 5 vuotta alkaen siitä, kun yhteystietosi lisättiin yhteystietokantaan. OÜ Nopri Talumeiereillä on oikeutettu etu (GDPR Art 6(1)(f) lähettää yhteyshenkilöilleen markkinointiviestejä ylläpitääkseen liikesuhdetta heidän kanssaan.

OÜ Nopri Talumeierein ympäristöön palvelun puitteissa ladatut OÜ Nopri Talumeierein asiakkaiden käsittelemät henkilötiedot on suojattu salassapitovaatimuksella, joka astuu voimaan asiakkaan allekirjoittaessa palvelusopimuksen. OÜ Nopri Talumeierein palveluja voidaan käyttää vasta sopimuksen hyväksymisen jälkeen. Sopimuksen hyväksyminen tarkistetaan ohjelmistolla ja jos sitä ei ole, sinua pyydetään hyväksymään sopimus.

Tässä alakohdassa luetelluissa henkilötietojen käsittelytarkoituksissa tietoihin pääsevät käsiksi OÜ Nopri Talumeierein työntekijät, jotka käyttävät tietojesi käsittelyyn liittyvässä työssään kaikkia turvatoimia.

Tilaaja antaa suostumuksensa palveluun liittyvien ja sitä varten tarvittavien henkilötietojen keräämiseen palvelun tilaamisen yhteydessä. Tilaamalla palvelun tilaajan suostumus katsotaan annetuksi vastaavalla aikaleimalla.

 1. Kuinka kauan kerättyjä tietoja säilytetään?

Muita kuin henkilökohtaisia teknisiä verkkosivustojen ja palveluympäristöjen keräämiä tietoja säilytetään toistaiseksi.

Henkilökohtaisiin tiedusteluihin ja/tai kauppoihin liittyviä henkilötietoja säilytetään enintään 7 vuotta viimeisestä vuorovaikutuksesta palveluntarjoajan kanssa. Tämä perustuu kirjanpitolaissa säädettyyn velvollisuuteen todistaa liiketoimet. Vuorovaikutuksena pidetään mm. suoramarkkinointiin reagoimista katsomalla tai klikkaamalla linkkiä.

 1. Kenelle kerättyjä tietoja voidaan luovuttaa?

OÜ Nopri Talumeierein käsittelemiä henkilötietoja voidaan luovuttaa ilman henkilön suostumusta ainoastaan viranomaiselle tai henkilölle, jolla on siihen suora laillinen oikeus (kuten tuomioistuin tai esitutkintaviranomainen) ja perusteltu tarve.

OÜ Nopri Talumeierein palvelun puitteissa asiakkaiden käsittelemiä henkilötietoja käsitellään luottamuksellisina, ja oikeus käsitellä, luovuttaa tai välittää kyseisiä tietoja on yksinomaan tietojen omistajalla (asiakkaalla).

OÜ Nopri Talumeierein asiakkaan pyynnöstä OÜ Nopri Talumeierei tarjoaa teknistä apua tietojenkäsittelyssä, mutta se ei muuta tietojen omistus- ja vastuusuhdetta.

OÜ Nopri Talumeierei on henkilötietojen rekisterinpitäjä. Maksujen suorittamiseen tarvittavat henkilötiedot luovutetaan valtuutetulle käsittelijälle Paytrail Oyj..

 1. Mitkä ovat kerättyihin tietoihin liittyvät henkilön oikeudet?

Oikeus tutustua omiin tietoihin, korjata niitä ja lopettaa niiden käsittely.

Henkilötietoja ei oletusarvoisesti luovuteta, ellei siihen ole annettu lupaa (osallistuminen koulutuksiin/seminaareihin/konferensseihin).

Jos henkilötiedot eivät ole muokattavissa, saatavilla tai luovutettu verkkosivustolla tai palveluympäristöissä, meille tulee esittää henkilön tunnistamisen mahdollistavalla tavalla pyyntö tietojen saamiseksi tai korjaamiseksi. Tiedot annetaan tai korjataan mahdollisuuksien mukaan 7 arkipäivän kuluessa. 

Jos asiakas haluaa luopua suoramarkkinointitarjouksista kaikkien tai joidenkin aiheiden osalta, sen voi tehdä välittömästi jokaisen lähetetyn markkinointiviestin alareunassa olevan linkin kautta. Muutos tulee voimaan välittömästi.

Jos henkilötietojen käsittelylle, luovuttamiselle tai tietoihin pääsyn mahdollistamiselle ei ole (enää) laillista perustetta, asiakas voi pyytää tietojen käsittelyn lopettamista, tietojen poistamista, tietojen luovuttamisen tai niihin käsiksi pääsyn mahdollistamisen lopettamista. Tätä varten tulee esittää hakemus henkilön tunnistamisen mahdollistavalla tavalla.

Hakemus hylätään, jos:

 • se voi vahingoittaa toisen henkilön oikeuksia ja vapauksia,
 • se voi haitata palvelun tarjoamista tai palvelun tarjoamatta jättämistä,
 • se voi haitata lainvalvontaviranomaisten työtä,
 • se ei ole teknisesti tarpeellista ja/tai mahdollista,
 • hakijan henkilöllisyys ei liity oikeudellisesti tietoihin,
 • hakijan henkilöllisyyttä ei voida tunnistaa.
   x
   x